Rekrutacja i selekcja

Dobrze dopasowany zespół to klucz do sukcesu firmy

Stanowi gwarancję wydajniejszej pracy, wyższej efektywności, a także lepszej atmosfery, a w efekcie decyduje o przewadze konkurencyjnej firmy. Nieudana rekrutacja to dla przedsiębiorstwa strata czasu i pieniędzy.

Dopasowanie kandydata do zespołu nie oznacza zatrudniania podobnych do siebie ludzi. Różnorodność wynikająca z wieku, doświadczenia, wykształcenia, czy też stylu myślenia i rozmaitości opinii może bowiem działać na korzyść firmy.

Właściwe dopasowanie nowego pracownika do zespołu poprzedzone jest wnikliwą analizą kompetencji, jakie już mamy w przedsiębiorstwie lub zespole oraz określeniem kompetencji, jakie są potrzebne i jakie wpłyną na poprawę wyników lub też jakich brak grozi firmie poważnymi konsekwencjami.

W swojej pracy wykorzystujemy narzędzia, które w najbardziej efektywny sposób pomagają zweryfikować i ocenić kompetencje i potencjał kandydatów.