Coaching

Coaching jest procesem rozwojowym skoncentrowanym na teraźniejszości i przyszłości, na rozwiązywaniu problemów, na przyszłych możliwościach, a nie na minionych błędach.

Coaching jest procesem kreatywnym, stymulującym autorefleksję, poszukiwanie nowych perspektyw, wspierającym wyznaczanie i osiąganie celów, umożliwiającym rozwój kompetencji osobistych i zawodowych.

W procesie coachingu wspieramy naszych klientów w prawidłowym wyznaczaniu celów, wyzwalaniu potencjału i efektywnym wykorzystywaniu własnych umiejętności.