Badania satysfakcji pracowników

Do badania poziomu satysfakcji pracowników stosujemy autorskie, wystandaryzowane narzędzie posiadające wysokie wskaźniki rzetelności i trafności.

Wystandaryzowana ankieta zawiera do 50 twierdzeń z zastosowaniem skali Likerta, które badają 7 uniwersalnych obszarów funkcjonowania firmy:

 • Komunikacja i współpraca pomiędzy działami.
 • Organizacja pracy.
 • Praca zespołowa i atmosfera w pracy.
 • Wynagrodzenie, świadczenia i inne korzyści.
 • Szkolenia i rozwój.
 • Identyfikacja z firmą (obszar związany z kwestią zaangażowania pracowników, motywacją do pracy).
 • Ocena bezpośredniego przełożonego.
Badanie może zostać rozszerzone o nowe obszary, wynikające bezpośrednio z potrzeb i oczekiwań konkretnych klientów np.:
 • Polityka równych szans
 • Zachowania dysfunkcyjne
 • Zarządzanie firmą
 • Podejmowanie decyzji
 • Pytania dotyczące spraw bieżących
Najistotniejsze zalety proponowanego narzędzia:
 • Wysoka trafność oraz rzetelność narzędzia
 • Standaryzacja pozwalająca na porównywanie wyników badania z wynikami osiąganymi przez pracowników innych firm ( z uwzględnieniem zasady poufności).
 • Każdorazowe dostosowanie narzędzia do potrzeb i oczekiwań klienta.
 • Zastosowane narzędzie w połączeniu z zapewnieniem maksymalnego poczucia bezpieczeństwa badanych prowadzi do uzyskania wyników nie zaburzonych przez próby cenzurowania wypowiedzi przez samych badanych (wynikającego z lęku przed możliwymi konsekwencjami udzielania szczerych odpowiedzi).
 • Uzyskane wyniki stwarzają podstawy do projektowania oraz wdrażania planów naprawczych.