AC/DC

Assessment Center, Development Center

Ośrodki oceny i rozwoju ( AC/DC ) skupiają grupy ludzi, którzy biorą udział w symulacjach sytuacji występujących w pracy zawodowej. W trakcie sesji odtwarza się najważniejsze elementy wykonywanych na danym stanowisku zadań, a wyniki uzyskiwane przez uczestników są rejestrowane i porównywane przez obserwatorów z kompetencjami wymaganymi na danym stanowisku.

Ośrodki rozwoju ( DC ) wyewoluowały z ośrodków oceny (AC), jednak ich cele są odmienne. Ośrodek rozwoju ma za zadanie wspierać ludzi w rozwijaniu się, ośrodek oceny zaś stanowi dla firmy pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących pracowników, a związanych z przyjmowaniem do pracy, awansowaniem lub kwalifikowaniem do programów szybkiego rozwoju.