Super Senior – projekt z obszaru podniesienia kompetencji komunikacyjnych

Fundacja Trifolium przy współpracy z Gminą Tarnowo Podgórne od października 2017 roku rozpoczęła realizację projektu z obszaru podniesienia kompetencji komunikacyjnych. Projekt został stworzony z myślą o seniorach, którzy dorastali w kulturze innych zachowań i nie potrafią odnaleźć płaszczyzny porozumienia z innymi członkami społeczności bądź chcą je usprawnić.

To, że znamy język, że mamy bogate słownictwo, że wydaje nam się, że komunikacja międzyludzka to nie problem, jesteśmy w błędzie.

Podstawą w komunikacji międzyludzkiej jest nie tylko umiejętność mówienia, co przede wszystkim umiejętność słuchania. Jeśli obydwa te czynniki współgrają ze sobą, wówczas nie ma żadnego problemu, by móc nawiązać dialog.

Komunikacja interpersonalna to problem dla wielu ludzi, zarówno w życiu zawodowym, jak również i prywatnym. Nie umiemy rozmawiać z dziećmi, nie umiemy porozumieć się na stopie partnerskiej, trudno nam wejść w dobre relacje z sąsiadami. Jeśli jednak nauczymy się słuchać, wówczas bez problemu, będziemy umieli i mówić i komunikować się tak, jak powinno.

Nie osądzajmy, nie wyciągajmy zdań z kontekstu, nie filtrujmy informacji. Chcemy nawiązać dialog, a więc dokładnie wsłuchujmy się w to, co mówi do nas druga osoba. Jeśli wiemy, czego ona chce, wówczas łatwo będzie nam i odpowiedzieć, ale i wypowiedzieć swoje zdanie.

Przygotowany przez nas program obejmuje cykl dwóch wykładów/warsztatów z zakresu: komunikacji, ustalania profili wg typologii kolorów Hartmana, rozwiązywania konfliktów oraz warsztaty z asertywności co w efekcie pozwoli uczestnikom zminimalizować lęk związany z nawiązywaniem relacji.

 

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:

  • Jakim jestem kolorem wg typologii Hartmana i co to oznacza
  • w jaki sposób wykorzystać znane techniki do rozładowywania napięcia,
  • jak określać swoje granice nie dopuszczając do konfliktu
  • jak poradzić sobie w sytuacji trudności w komunikacji z innymi i brakiem pewności siebie,
  • jak budować poczucie własnej wartości.

 

Program przeznaczony jest dla grupy liczącej około 20 osób.

Miejsce przeprowadzania spotkań : sala świetlicowa w Baranowie, ul. Spokojna 2b.

Warsztaty są całkowicie bezpłatne

Zachęcamy do rejestracji przez stronę Fundacji poprzez zakładkę kontakt

Terminy spotkań 07.10, 18.11

Do zobaczenia!!!!

Anna Łoszczyńska i Blanka Kordylewska

Super Senior - Fundacja Trifolium

Super Senior – projekt z obszaru podniesienia kompetencji komunikacyjnych