Przekuć pasję w biznes – zarządzanie własną działalnością gospodarczą

CEL ZADANIA: Celem nadrzędnym jest zapoznanie z narzędziami koncepcyjnymi, ułatwiającymi realne oszacowanie wartości pomysłu na własny biznes, ze szczególnym naciskiem na analizę oczekiwań rynkowych, słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT), diagnozę potrzeb grupy docelowej, opracowanie pod kierunkiem doświadczonych moderatorów profesjonalnego biznes planu. W ramach 3 spotkań przewidziane są warsztaty z obszarów: analizy strategicznej rynku, tworzenia biznes planu, marketingu, księgowości.

MIEJSCE REALIZACJI: Świetlica, Baranowo, ul. Spokojna 2B

GRUPA ODBIORCÓW: Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne i okolic (do 20 osób), którzy mają pomysły na rozwój własnych biznesów ale potrzebują wsparcia merytorycznego, aby rozpocząć.

OCZEKIWANE REZULTATY: Każdy z uczestników na koniec cyklu będzie miał opracowany biznes–plan dla swojego pomysłu wraz z jego analizą SWOT, również w wersji umożliwiającej rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

Jednocześnie, w trakcie prac na pomysłem zostanie on zaopiniowany przez profesjonalistów pod kątem atrakcyjności rynkowej czy skuteczności dobranych narzędzi komunikacji z rynkiem. Zakładamy, iż minimum 50% powstałych pomysłów na biznes po weryfikacji w trakcie warsztatów zostanie udoskonalonych, co zwiększy szanse powodzenia wdrożenia.

 

Do zobaczenia!!!!

Anna Łoszczyńska i Blanka Kordylewska

Przekuć pasję w biznes - szkolenie Fundacji Trifolium Tarnowo Podgórne

Przekuć pasję w biznes – zarządzanie własną działalnością gospodarczą