Misja i wizja

MISJA
Pamiętając o tym, że rozwój gospodarczy kraju wynika z optymalnego spożytkowania potencjału swoich obywateli, swoim działaniem wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa w celu efektywnego wykorzystania przez nie posiadanych zasobów ludzkich w procesie budowania przewagi konkurencyjnej. We wszystkim co robimy postępujemy uczciwie, przestrzegając wysokich norm etycznych.

 

WIZJA
Dążymy do tego, aby nasi partnerzy biznesowi potrafili samodzielnie doskonalić posiadany kapitał ludzki, udostępniać mu pola do nabywania kolejnych kompetencji i wpływać w bezpośredni sposób na dynamiczny rozwój lokalnej przedsiębiorczości.