Media

Nasze artykuły znajdziesz między innymi w magazynie dla przedsiębiorców „Miejsce Biznesu”

oraz w czasopiśmie lokalnym Gminy Tarnowo Podgóre „Sąsiadka – Czytaj”