Konflikt w zespole czy zespół w konflikcie – czyli spotkanie w cyklu „Co (i) Jak?” po raz trzeci!

Już po raz trzeci wraz z Collegium Da Vinci mieliśmy przyjemność realizować spotkanie w cyklu „Co (i) Jak”? Tym razem tematem spotkania, które odbyło się 22.11.2018 był „Konflikt w zespole czy zespół w konflikcie”

We współczesnych wysokorozwiniętych krajach najbardziej istotne są konflikty, które występują w zakładach pracy, ze względu na doniosłą rolę życia zawodowego w środowisku społeczno-gospodarczym obecnych społeczeństw.

Konflikty w miejscu pracy przejawiają się nie tylko w tak agresywnych i widocznych postaciach jakimi są np. strajki. Występują one także w częstych, mniej widocznych, czy nawet ukrytych formach i zachowaniach, jak np. w biernym oporze, który znajduje wyraz w m.in. lekceważeniu lub cichym bojkocie zarządzeń kierownictwa, w opieszałości i niedbalstwie przy wykonywaniu poleceń służbowych lub anomii pracowniczej.

Silne emocje towarzyszące konfliktowi oraz siła z jaką może zarażać nie zaangażowane w sposób bezpośredni jednostki w organizacji wymaga szybkiej reakcji przy pierwszych oznakach niepokojących relacji.

Każdy konflikt ma inne podłoże, usytuowany jest odmiennym środowisku i wymaga przez to indywidualnego podejścia.

Na spotkaniu uczyliśmy się wypracować metodologię radzenia sobie z konfliktem na konkretnym przypadku z życia współczesnej organizacji

Konflikt w zespole czy zespół w konflikcie – czyli spotkanie w cyklu „Co (i) Jak?” po raz trzeci!