Nasza działalność statutowa

Fundacja pod nazwą “Fundacja Trifolium” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz Statutu.

KOMU POMAGAMY ( Działalność Statutowa )

Odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego realizujemy projekty w obszarach:

  • Aktywnego poszukiwania pracy
  • Budowania ścieżek rozwoju zawodowego
  • Budowania własnej wartości
  • Budowanie zespołów
  • Podnoszenia kompetencji sprzedażowych i negocjacyjnych
  • Umiejętności komunikacyjnych i asertywności
  • Rozwoju innych kompetencji społecznych

 

Oferta pro bono dla małych i średnich przedsiębiorstw

<- zapytaj o dostępność – skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły

 

<- zarezerwowane

 

listopad 2017 grudzień 2017 styczeń 2018 luty 2018 marzec 2018 kwiecień 2018
AC/DC

Podmiot odpowiedzialny: Fundacja Trifolium, Anioły Edukacji

Badania Satysfakcji Pracowników

Podmiot odpowiedzialny: Fundacja Trifolium

Analiza potrzeb rozwojowych (w przygotowaniu)

Podmiot odpowiedzialny: Anioły Edukacji

Employer Branding

Podmiot odpowiedzialny: Fundacja Trifolium

Coaching

Podmiot odpowiedzialny: Fundacja Trifolium

Coaching zespołowy

Podmiot odpowiedzialny: Fundacja Trifolium

Warunki współpracy: