1000 Twarzy Tarnowa Podgórnego – projekt młodzieżowy w ramach programu „Równać Szanse”

Uczestnikami projektu była młodzież z całego obszaru gminy Tarnowo Podgórne.

Wiele z osób biorących udział w projekcie nie znała się wcześniej i dopiero dzięki projektowi „Równać Szanse”, miała okazję poznać lokalną grupę rówieśniczą, wyjść ze swoich domów rodzinnych i zawiązując relacje społeczne wykonać z zaangażowaniem wymyślone przez siebie zadanie.

Zaangażowane w projekt 25 młodych osób, których pasją jest wyrażanie swoich emocji poprzez sztukę współczesną wyraziło potrzebę nabycia kompetencji społecznych, pozytywnego wyróżnienia się i poznania lokalnej społeczności. Tematem przewodnim projektu było „1000 twarzy Tarnowa Podgórnego” uwiecznione przez obiektyw fotograficzny młodego artysty, a następnie zmontowane w formie filmu.

Głównymi działaniami realizowanymi w ramach projektu były spotkania z profesjonalistami z dziedziny fotografii, by następnie wykorzystać nabytą wiedzę w samodzielnej pracy ze sprzętem w terenie.

Podstawą sukcesu projektu, w czym wszyscy byli zgodni, jest sztuka autoprezentacji i stosowania się do ogólnie obowiązujących norm społecznych, skuteczne prezentowanie siebie oraz znajomość podstawowych zasad savoir-vivre. Dzięki nabytym umiejętnościom młodzież ze swobodą do współpracy w swoich działaniach zachęciła przedstawicieli lokalnych władz: sołtysów i wójta.

Ostateczne efekty działań są owocem pracy nad pokonywaniem nieśmiałości, rozwijaniem umiejętności negocjacyjnych i sztuki autoprezentacji.
1000 Twarzy Tarnowa Podgórnego – projekt młodzieżowy w ramach programu „Równać Szanse”