Fundacja Trifolium powstała w 2014 roku jako odpowiedź na zmiany zachodzące na polskim rynku pracy

Trzy grupy społeczne muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością i stawić czoło zmianom, na które nie zostały wcześniej przygotowane.

  • Reforma szkolnictwa, której owocem są gimnazja, przyczyniła się do konieczności podjęcia przez młodego człowieka, szybszej decyzji co do swojej przyszłości.
  • Wydłużenie wieku aktywności zawodowej i brak przygotowania rynku na przyjęcie dużej grupy pracowników zaawansowanej wiekowo, zmusza do podjęcia działań w kierunku radykalnych zmian, mimo zbliżającego się wieku emerytalnego.
  • Przypadkowy wybór gałęzi gospodarki bądź specjalizacji na początku kariery, praktycznie uniemożliwia, w dojrzałym już zawodowo wieku, realizację nowoodkrytych pasji w trakcie zdobywania różnych umiejętności i doświadczeń.

Rolą Fundacji jest wskazać ludziom z powyższych grup kierunek, dać wsparcie i stworzyć możliwości samorealizacji na rynku pracy przy współpracy z publicznymi i niepublicznymi organizacjami polskiego biznesu i edukacji.